Ocells

Jay

Aquesta pàgina tracta del Jay Totem, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Corb

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem Crow, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Estruç

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem d’estruç, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Osprey

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem Osprey, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Urraca

Aquesta pàgina tracta sobre el Tòtem Urraca, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Pelicà

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem del pelicà, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Cardenal

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem cardinal, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

àguila

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem Eagle, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Pollastre

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem de pollastre, la seva essència, presència i importància. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Faisà

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem dels faisans, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Tucà

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem tucà, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Loro

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem Loro, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Guatlla

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem de guatlla, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Canari

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem canari, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Falcó

Saviesa i orientació. Exploreu el món del simbolisme Hawk, el Totem Hawk, el significat Hawk, el somni Hawk i els missatges Hawk. Tòtems d’animals espirituals

Chickadee

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem Chickadee, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Pardal

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem Sparrow, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Wren

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem Wren, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Sou

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem Loon, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.

Emú

Aquesta pàgina tracta sobre el tòtem Emu, la seva essència, presència i significació. Inclou missatges únics al quadre de pressupostos.